http://d-nb.info/967650860
Bücher
Link zu diesem Datensatz http://d-nb.info/967650860
Titel/Bezeichnung Én, Oskar Schindler : személyes feljegyzések, levelek és dokumentumok ; fotó és számos dokumentum másolata / Erika Rosenberg (szerk.). [Ford.: Regényi Kund Miklós]
Einheitssachtitel Ich, Oskar Schindler <ungar.>
Person(en) Schindler, Oskar
Rosenberg, Erika [Hrsg.]
Verleger [Nagykanizsa] : Canissa
Erscheinungsjahr [2001]
Umfang/Format 444 S. : Ill. ; 23 cm
ISBN/Einband/Preis 963-9379-04-2 Pp. : Ft. 2980.00
Sprache(n) Ungarisch (hun), Originalsprache(n): Deutsch (ger)
Schlagwörter Schindler, Oskar ; Quelle
Sachgruppe(n) 63 Geschichte und Historische Hilfswissenschaften