http://d-nb.info/988311038
Bücher
Link zu diesem Datensatz http://d-nb.info/988311038
Titel/Bezeichnung JavaScript: The Missing Manual / David Sawyer McFarland
Person(en) Sawyer McFarland, David
Ausgabe 1. A
Verleger Sebastopol, CA : O'Reilly & Associates
Erscheinungsjahr 2008
Umfang/Format 500 S.
ISBN/Einband/Preis 978-0-596-51589-8 : EUR 38.00 (freier Pr.)
EAN 9780596515898
Sprache(n) Englisch (eng)
Sachgruppe(n) 004 Informatik
Aktionen

Aktionen